W zakładce znajdują się autorskie publikacje radcy prawnego, jak i ogólnie dostępne artykuły innych autorów oraz kluczowe orzeczenia sądów krajowych oraz instytucji europejskich. Na końcu każdej publikacji znajduje się opis źródła i odnośnik do strony internetowej, z której pochodzą.


   

Kredyty w parabankach – na co zwrócić uwagę?

Na jakie opłaty zwracać uwagę pożyczając pieniądze w instytucji parabankowej? Poradnik dla konsumentów 1. Wstęp Kredyt konsumencki nie musi być udzielony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK). Także umowa pożyczki zawarta pomiędzy konsumentem, a innym niż ww. przedsiębiorcą będzie w świetle prawa kredytem konsumenckim jeśli jej wartość nie przewyższa 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej. Gdy taka umowa zostanie zawarta to będą do niej miały zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie  konsumenckim. Dlatego w niniejszym poradniku pojęcia pożyczka oraz kredyt używane będą wymiennie. Przedsiębiorców, którzy udzielają pożyczek, a nie są bankami lub SKOK-ami nazywa się często „parabankami”. W niektórych krajach Unii Europejski pożyczki udzielane...

czytaj więcej

Szkody majątkowe

Jak postępować w przypadku powstania szkody spowodowanej zalaniem, podtopieniem, powodzią, silnym wiatrem albo huraganem. Praktyczne wskazówki związane z rozpatrywaniem roszczeń ubezpieczeniowych 1. Wstęp. Wichury, silny wiatr, opady gradu i deszczu, podtopienia oraz miejscowe powodzie, które występują sezonowo w okresie letnim na terytorium Polski, w szczególności powodując dotkliwe straty wielu gospodarstwach domowych, w sposób szczególny uświadamiają nam wszystkim bezsilność człowieka w obliczu żywiołów natury. Ujemne skutki oddziaływania przyrody mogą być znaczne i w skrajnych przypadkach powodować utratę dorobku całego życia osób poszkodowanych. Stąd też w kontekście ostatnich powodzi na terenie Austrii, Czech, Niemiec i Węgier, a także gwałtownych nawałnic i towarzyszących im podtopień na terenie Polski, szczególnego znaczenia nabiera umowa ubezpieczenia mienia. Dlatego też Rzecznik...

czytaj więcej